Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Vítání občánků na radnici v Mariánských Horách

Školní rok nám teprve začal a naše ZUŠka už opět reprezentuje. V sobotu 23. 9. se na radnici v Mariánských Horách konalo Vítání občánků a o kulturní program se již tradičně postarala naše ZUŠ. Malá zpěvačka Veronika Smoradová z pěvecké třídy Oľgy Bezačinské za klavírního doprovodu kolegyně Taťány Richtrové zazpívala dvě krásné písničky a pomohla tak uvést naše nejmenší občánky do života.