Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Vítězství žáků výtvarného oboru v mezinárodní výtvarné soutěži

Město Příbor, rodiště slavného lékaře a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda , vyhlásilo v červnu 2021

1. ročník výtvarné soutěže na téma Art Freud

Žáci tématicky ztvárnili fantaskní a emoční světy lidí, nakreslili Freudův dům, jeho portrét a abstraktní pocity u psychoanalýzy na známé Freudově terapeutické pohovce.

Dne 11. září 2021 se konaly na slavnostně vyzdobeném náměstí S. Freuda oslavy 770 let založení města Příboru a současně proběhlo v rámci dnů Evropského dědictví i vyhodnocení této výtvarné soutěže. Ocenění žáci převzali ceny a diplomy z rukou vedení města.

Všechny zúčastněné včetně doprovodu rodičů a jejich učitelky Evy Pilařové okouzlila atmosféra oslav – hudba, vzpomínková řemesla, ražení mincí, pečení placiček, ukázky historického šermu, zbraní a dalších zajímavostí.

OCENĚNÍ ŽÁCI:

  • Nikol Marková, 5 let
  • Olívie Harmečková, 7 let
  • Kateřina Černeková, 15 let
  • Maxim Čajan, 8 let
  • Kateřina Jeřábková, 14 let

Prožili jsme hezký den v oslavujícím městě a ještě si odnášíme 1. místa za naše výtvarné práce!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.