Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Vítkovický zámek přivítal oceněné žáky a absolventy pro letošní školní rok….

Ve středu 7. června 2023 se uskutečnilo v krásných reprezentativních prostorách vítkovického zámku slavnostní setkání nejúspěšnějších žáků naší školy. V průběhu celého školního roku opět svými výkony skvěle reprezentovali naši „Marhulku“ na nejrůznějších soutěžních přehlídkách, festivalech a soutěžích nejen v rámci našeho města a kraje, ale úspěšní byli i v celostátní a mezinárodní konkurenci.

Krásná tradice, při které z rukou ředitelky školy přebírají úspěšní žáci a studenti svá ocenění, trvá už mnoho let. Více než tři desítky malých i velkých hudebníků a výtvarníků bylo po zásluze odměněno hodnotnými cenami a určitě si zaslouží náš velký dík.

Nezapomněli jsme ani na korepetitory a pedagogy, kteří se na úspěších našich žáků velkou měrou podíleli.

Všichni ocenění, žáci i jejich pedagogové si náš srdečný a dlouhý potlesk opravdu zasloužili.

Ve druhé části našeho slavnostního setkání proběhlo slavnostní předávání absolventských vysvědčení…

Naši letošní absolventi si převzali z rukou ředitelky školy Pavly Kovalové svá závěrečná vysvědčení a spolu s ním i pamětní listy a záznam svých absolventských vystoupení.

Na pódium si pro svá vysvědčení spolu s pedagogy přišlo více než 50 letošních absolventů I. a II.stupně hudebního a výtvarného oboru a rozšířili tak dlouhou řadu absolventů naší ZUŠ, která v letošním školním ruce slaví 115. nádherné narozeniny.

Ředitelka školy má i tu milou příležitost, kterou s radostí využívá, udělit i titul Talent roku a Učitel roku. Letos se talentem roku, nejen díky svým výsledkům na soutěžích, ale celkovým zodpovědným přístupem, ochotou vždy vystoupit tam, kde bylo třeba, stala VERONIKA KUCHAŘOVÁ. A není náhoda, že učitelem roku je její nezdolná paní učitelka Olga Bezačinská spolu s akordeonistkou Kateřinou Majerskou, která zaznamenala obrovský úspěch se svými žáky v ústředním kole soutěže ZUŠ.

Červnový podvečer doprovodili svým vystoupením akordeonista Rostislav Petřík a kytarista Jakub Gillig, závěrečnou hudební tečkou se stalo vystoupení našich pedagogů – flétnistek Martiny Fischerové a Zuzany Hodurové, které na klavír doprovodil Oleksii Gerych. Všichni interpreti svými výbornými výkony podtrhli slavnostní charakter našeho setkání.

Všem našim oceněným žákům a absolventům přejeme moc hezké prázdniny a na všechny, kteří pokračují ve studiu na II.stupni, se těšíme zase v září.

Absolventům, kteří po mnoha letech ukončili studium na naší škole, přejeme do dalšího života jen to nejlepší.

Poděkování patří ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky za finanční dotaci pro oceněné žáky.


Koncert talentů

Koncert talentů