Vítkovický zámek přivítal oceněné žáky letošního školního roku

V pondělí 20. června 2022 se uskutečnilo v reprezentativních prostorách vítkovického zámku slavnostní setkání nejúspěšnějších žáků a studentů naší školy. V průběhu celého školního roku svými výkony výborně reprezentovali naši „Marhulku“ na nejrůznějších soutěžních přehlídkách, festivalech a soutěžích nejen v rámci našeho města a kraje, ale úspěšní byli i v celostátní a mezinárodní konkurenci. Krásná tradice, při které z rukou ředitelky školy přebírají úspěšní žáci a studenti pochvalné listy a ocenění, trvá už mnoho let.

Letos, po dlouhé pandemické pauze, bylo oceněných žáků ve všech čtyřech oborech – hudebním, tanečním, výtvarném i literárně dramatickém – snad rekordně nejvíce. Opravdu nás těší, že se nám podařilo se ctí překonat téměř 2 těžké koronavirové roky plné zvratů a rychle se měnících rozhodnutí a že naše mladé umělce neopustila chuť do tvůrčí práce, za kterou byli po zásluze odměněni krásnými cenami za finanční podpory poskytnuté dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Zaslouží si velký dík. V krásném odpoledním programu, který doprovázelo vystoupení žáků a studentů hudebního oboru, jsme nezapomněli ani na korepetitory a pedagogy, kteří se na úspěších našich žáků velkou měrou podíleli.

Všichni si svůj srdečný a dlouhý potlesk opravdu zasloužili. Přejeme všem krásné prázdniny.


Žákovský koncert a koncert komorní hry

Žákovský koncert a koncert komorní hry