Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Výstava výtvarného oboru na Janáčkově konzervatoři

U příležitosti slavnostního vystoupení žáků tanečního a literárně dramatického oboru v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, byla téhož dne 27. 5. 2022 zahájena i veřejná výstava žáků výtvarného oboru všech pedagogů, BcA. Veroniky Čašové, Mgr. Kláry Luxové, Mgr. Evy Pilařové a MgA. Jiřího Siebera.

Vernisáž uvedla kolegyně Hana Čašová a představila rovněž kytarový soubor, který všechny přítomné příjemně naladil k prohlídce krásné výstavy.

Děkujeme všem příznivcům našeho výtvarného oboru za milé a kladné hodnocení všech žákovských prací. Slova uznání vyjádřili i návštěvníci z Ukrajiny, a dokonce i z daleké Ameriky. Jsme potěšeni, že se výstava líbí a současně nám nabízí i pohled do nitra výtvarného myšlení našich dětí.