Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

VÝTVARNICE ZÍSKALY BRONZ A NAVŠTÍVILY HASIČSKÉ MUZEUM V OSTRAVĚ

Žáci z ateliéru Mgr. Evy Pilařové se pravidelně účastní každoroční vyhlášené soutěže „Požární ochrana očima dětí“. V letošním, již 48.ročníku, které pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, získaly bronzové umístění žákyně

ALENA GRŇOVÁ      kategorie ZUŠ 1

HANA JANEČKOVÁ      kategorie ZUŠ 2

   za své malby, poukazující na zásahy hasičů při živelné katastrofě ohně.

Obě práce postoupily do celorepublikového kola a děvčata byla pozvána na slavnostní vyhodnocení všech soutěžních prací do Hasičského muzea města Ostravy, kde je očekávalo ocenění a bohatý program společnosti Okresního sdružení hasičů.

BLAHOPŘEJEME ALENCE A HANIČCE K ÚSPĚCHU!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.