VÝTVARNICE ZÍSKALY BRONZ A NAVŠTÍVILY HASIČSKÉ MUZEUM V OSTRAVĚ

Žáci z ateliéru Mgr. Evy Pilařové se pravidelně účastní každoroční vyhlášené soutěže „Požární ochrana očima dětí“. V letošním, již 48.ročníku, které pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, získaly bronzové umístění žákyně

ALENA GRŇOVÁ      kategorie ZUŠ 1

HANA JANEČKOVÁ      kategorie ZUŠ 2

   za své malby, poukazující na zásahy hasičů při živelné katastrofě ohně.

Obě práce postoupily do celorepublikového kola a děvčata byla pozvána na slavnostní vyhodnocení všech soutěžních prací do Hasičského muzea města Ostravy, kde je očekávalo ocenění a bohatý program společnosti Okresního sdružení hasičů.

BLAHOPŘEJEME ALENCE A HANIČCE K ÚSPĚCHU!