Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Výtvarníci přivítali začátek adventu keramickým betlémem

Během páteční výuky výtvarné tvorby se žáci ze třídy paní učitelky Kláry Luxové aktivně zapojili do vánoční výzdoby prostor Základní školy Zelená. Instalaci pojali vážně, ale i hravě a s úctou k tradici každoročního zapojení ZUŠ k bohaté vánoční výzdobě školy, na kterou se vždycky všichni těší. Věříme, že i letos jejich umělecký příspěvek nezklamal. Žáci si to užili, svůj výsledek si aktivně vyfotili svými telefony a nasdíleli kousek vánoční atmosféry i svým rodičům a kamarádům. Na závěr se rozsvítily světýlka betlému. Bylo krásné sledovat dětskou bezprostřednost, skvělou spolupráci, kreativní myšlení a přístup, jak co vylepšit a vytvořit něco nového. 
Už teď mají spoustu nápadů, jak příští rok svoji výzdobu obměnit a obohatit.
Všem šikovným umělcům děkujeme!


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.