Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Vyučující daly nahlédnout pod pokličku taneční výuky distančně

Jak probíhá distanční výuka tance na ZUŠ E. Marhuly v Ostravě

Lámete si hlavu s otázkou, jak může fungovat taneční výuka distančně? Věřte, že my si ji na začátku lámaly také. Nyní však již známe odpověď a rády vám ji prozradíme.

Distanční výuka tance probíhá úplně stejně, jako během prezenční výuky, jen jsme se ze sálu a tříd přesunuli do virtuálního světa, kde se dějí neméně kreativní věci.

My, učitelky tanečního oddělení, si každé ráno sbalíme baletní dres, baletní piškoty, taneční sukni a v čase rozvrhu netrpělivě čekáme na své žáky. Ti se plní nadšení připojí přes MS Teams, kde se společně vidíme skrze videohovor.

Během naší virtuální hodiny se s žáky rozcvičíme, naučíme se nové variace, zopakujeme ty, které již umíme (a nemyslete si, jde nám to stejně dobře jako na sále), zaskáčeme si, a dokonce se najde čas na pohybové hry, jako zrcadla, sochy nebo taneční pošta.

Nebudeme lhát, jisté změny jsou. Například místo cviků po diagonále děláme prvky po obýváku, dětském pokojíčku nebo chodbě.

Stejně tak vám nemůžeme zatajit jeden důležitý fakt, a to ten, že i v domácím prostředí vznikají nádherné choreografie, kdy děti rozvíjí svou kreativitu během improvizací. Svůj um dokazují například v tanečních soutěžích (neváhejte se podívat na videa z Vánoční taneční soutěže). Velmi rádi nám naši společnou dřinu, píli a nadšení budeme ukazovat dál, ať už v soutěžích, na tanečních jevištích nebo z našich domácností.

Naše taneční kroky, otočky a skoky nic nezastaví!