Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Významná ocenění pedagogů ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava – Mariánské Hory

Každoročně jsou v České republice u příležitosti Dne učitelů oceňováni za svou skvělou práci pedagogové všech typů škol.

Ocenění získávají lidé, kteří zasvětili celý svůj tvůrčí život pedagogické práci se svými dětmi a studenty. Je to dlouhá a krásná tradice, na kterou nezapomínáme ani u nás ve škole.

Již dlouhou řadu let zasíláme na návrh ředitelky školy Mgr. Pavly Kovalové a umělecké rady návrhy k ocenění výrazných pedagogických osobností naší školy. O oprávněnosti těchto nominací v průběhu mnoha let svědčí celá řada získaných ocenění, ať již z řad našich bývalých nebo současných kolegů.

Milada Hnitková

 • V roce 2018 získala z rukou ministra Roberta Plagy Medaili ministerstva školství a tělovýchovy I. stupně za celoživotní významnou pedagogickou a uměleckou činnost zpěvačka Milada HNITKOVÁ.

Pavla Kovalová

 • V roce 2013 získala z rukou ministra Petra Fialy Medaili ministerstva školství a tělovýchovy II. stupně za celoživotní významnou pedagogickou a uměleckou činnost ředitelka školy Mgr. Pavla KOVALOVÁ.
 • V říjnu 2012 obdržela cenu Asociace základních uměleckých škol jako ocenění za celoživotní přínos o rozvoj základního uměleckého vzdělávání a prosazování zájmu základních uměleckých škol.

Pavla Kukalová

 • V březnu 2009 získala z rukou pana ministra Ondřeje Lišky Medaili ministerstva školství a tělovýchovy I. stupně za celoživotní významnou pedagogickou a uměleckou činnost klavíristka Pavla KUKALOVÁ.

Milan Chromík

 • V březnu 2005 získal z rukou ministryně Petry Buzkové Medaili ministerstva školství a tělovýchovy II. stupně za celoživotní významné pedagogické a umělecké výsledky sbormistr Ostravského dětského sboru Milan Chromík.
 • V roce 2003 mu byla udělena jako výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti Cena Františka Lýska za rok 2003.
 • V roce 2009 získal Zlatý odznak Unie českých pěveckých sborů.
 • V roce 2012 převzal v Praze Cenu Bedřicha Smetany za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost.

Krajská ocenění

Významná ocenění obdrželi za svou výbornou pedagogickou práci v minulých letech naši učitelé také na úrovni Moravskoslezského kraje.

V červnu 2021 obdržel z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka cenu pro Výraznou pedagogickou osobnost roku Jakub Kupčík, dipl. spec.

Pamětní list, který uděluje za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost ke Dni učitelů Moravskoslezský kraj, získalo v posledních letech hned několik pedagogů:

 • Richard Kroček, kytarista
 • Pavla KOVALOVÁ, ředitelka školy
 • Libuše KLUSOVÁ, zpěvačka
 • Milada HNITKOVÁ, zpěvačka

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.