Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

XXIV. FLÉTNOVÝ DEN v Praze

Praha, sobota 27. 5. 2023, den jako malovaný a na ZUŠ Popelka v Praze se sešlo bezmála 40 flétnistů na opožděný XXIV. FLÉTNOVÝ DEN, jehož součástí byla i 1. flétnová soutěž. Skladatel Pavel Trojan pro tuto příležitost složil 3 větou skladbu Hravá hudba, která se stala skladbou povinnou pro účastníky, a to bez rozdílu věku. Toto nás trochu limitovalo, protože jsme se pohybovali na spodní věkové hranici, ale zároveň nás to neodradilo. A tak jsme se vydali vstříc novým zážitkům a zkušenostem.

A kdo byli ti odvážní? Flétnistky ze třídy Martiny Fischerové – Lucie Koběrská a Ivana Kržinová. V této výpravě nesměl chybět ani náš dvorní klavírista Oleksii Gerych, který bezpečně a s jistotou mladé slečny doprovodil.

Ceny jsme sice nepřivezli, ale odjížděli jsme plni dojmů, zážitků a s pocitem dobře odvedené práce.

Součástí byla i výstava fléten různých značek, které jsme pořádně prozkoušely a kdo z nás může říci, že si zahrál na pozlacenou flétnu za 500 tisíc? My ano 🙂 Všechny tři!

Posoutěžním vyvrcholením celého dne bylo skvělé vystoupení studentů ostravské a plzeňské konzervatoře a hodinový krásný koncert.

Martina Fischerová