Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

„Z Betléma se ozývá“ aneb malé ohlédnutí za adventním zpíváním

Se začátkem prosince nám ve sboru nastává vždy období milých povinností, kdy se dovrší několikatýdenní práce. Po chudých covidových letech jsme letos opět zažili ten pravý předvánoční „švunk“, kdy se zkouší, vystupuje, mrzne a vytváří se ta pravá atmosféra blížících se Vánoc.

První štaci měl hlavní sbor v Kostele sv. Václava, a to 4. prosince na 2. neděli adventní. Mimořádně povedený koncert souborů završil v závěru několika vánočními skladbami pro sbor, orchestr a sólisty. Přes náročnou logistiku a organizaci tak velkého počtu vystupujících, vše dopadlo výborně.

Poněkud neplánovaně zpívali i Kosi a Slavíci: 9. prosince vystoupili jako hosté v aule Ostravské univerzity na slavnostním koncertu k ukončení mezinárodního projektu ASEB v rámci Erasmu+. Jelikož hlavními účastníky projektu byli za českou stranu senioři navštěvující naši Akademii III. věku, bylo nasnadě, že jsme je podpořili také my. Stejně jako oni nám vždy ochotně pomohou například coby hráči v doprovodné kapele při velkých sborových akcích. Koncert, kterého se zúčastnil také seniorský sbor Andrej ze slovenského Ružomberoku, byl vpravdě jednotící – spojil národy i generace a adventně nás naladil.

Tradičnímu sborovému koncertu předcházelo ještě vystoupení hlavního sboru na akci zaštítěné Katedrou hudební výchovy OU: v pondělí 19. prosince v prostorách Modlitebny Církve bratrské proběhl Vánoční koncert studentů sbormistrovství a ansámblu Notabene. Náš sbor představil nově nastudovanou „Missu festivu“ autora Johna Leavitta a s ní také svého stávajícího sbormistra Jakuba Šatného, který převzal vedení za nemocného kolegu Jana Mlčocha.

Následující den – v úterý 20. prosince – už nás čekaly opět prostory Kostela sv. Václava, které tentokrát naplnily zpěvy malých i větších zpěváků ze všech oddělení Ostravského dětského sboru. Přes velkou nemocnost dětí se podařilo přednést vánoční program takřka beze změn. Skřivánci se slétli ze všech jednotlivých skupin z celé Ostravy – z MŠ a ZŠ Ostrčilova, ZŠ Matiční a samozřejmě i domácí z MŠ Gen. Janka. Slavíci se svým zimním hitem „Bambule“ způsobili, že jsme si jej zpívali ještě týden a největší a nejnemocnější přípravný sbor Kosi přednesli vánoční spirituály „Bim bam“ a „Z Betléma se ozývá“. V první repríze zazněla opět „Missa festiva“, která rozezvučela klenby chrámu tak, že jsme se všichni rázem v duchu ocitli jednou nohou u vánočního stolu. Kromě našich obětavých korepetitorů Jany Davidové, Aleny Šmídové a Pavla Rybky sbor doprovodili Jiří Pech na kytaru a žáci bicí třídy Jakuba Kupčíka i s p. učitelem na perkuse.

Letos jsme koledovali skutečně do poslední chvíle 😊. (Nejen) místní Skřivánci, Slavíci a Kosi ochotně přišli zazpívat také na Otevírání Betléma do Kostela P. M. Královny v M. Horách. Místní dlouholetá tradice spojená s rozdáváním betlémského světla probíhá na Štědrý den odpoledne právě tak, aby návštěvníci mohli po návratu usednout ke slavnostní večeři. U Betléma zazněly tradiční valašské koledy a doprovodu se obětavě zhostily kolegyně Daniela Buchalová, Pavla Slavíková a Martina Fischerová.

Celá akce vyústila v množství milých setkání s rodiči, sousedy, kolegy a jejich rodinami. Myslím, že jsme zde nezpívali naposled.

A nyní mi dovolte alespoň malé přání: Vše dobré, zdravé a zpěvavé v novém roce 2023. Děkujeme za přízeň a podporu a těšíme se na setkání na některém ze sborových koncertů! Zpěvu 3x HURÁ!

Za realizační tým Ostravského dětského sboru, Eva Polášková