Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Žákyně výtvarného oboru získaly ocenění rektora Univerzity Karlovy

V pražském Karolinu začala dne 16.09.2020 československá výtvarná výstava na téma války a holokaustu. Sympozium „Nezapomeneme“ se věnovalo vzpomínce na židovské oběti.

Mottem přehlídky se stalo zamyšlení nad obdobím osvobozování Česka a vzpomínky na holokaust. Cílem bylo varovat zejména mladé lidi před nebezpečím válečných konfliktů a opakováním těchto událostí.

Umělecká porota vybrala z registrovaných 200 prací více než 50, které se na výstavě v Karolinu představily.

Slavnostní zahájení předsedy Poslanecké sněmovny

Jen dvanáct dětí v Karolinu dostalo za svá díla ocenění udělené rektorem Karlovy Univerzity Tomášem Zimou. Byly mezi nimi žákyně Základní umělecké školy Eduarda Marhuly z ateliéru Evy Pilařové, Kristýna Židková a Kateřina Bestová. Jejich obrazy s názvem „Vězněné děti“ byly společně s dalšími vybranými pracemi žáků České republiky a Slovenska vystaveny v galerii vysoké školy.

Záštitu nad akcí udělili:

  • Předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radek Vondráček
  • Ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek
  • Ministr školství mládeže a tělovýchovy České republiky Robert Plaga
  • Asociace krajů České republiky
  • Svaz měst a obcí České republiky
  • Hlavní město Praha
Rektor Univerzity Karlovy s předsedou Parlamentu ČR a doprovodem u obrazu Kateřiny Bestové

Blahopřejeme vítězkám československé výtvarné soutěže a v zahraničním kole přejeme úspěch!