Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Závěrečná online výstava Akademie III. věku – 1. část

Závěrem tříletého studia výtvarného oboru Akademie III. věku měla proběhnout souborná výstava všech studentů. Klasickou vernisáž, kterou by si jejich díla jistě zasloužila, uspořádat nemůžeme. Byla by však velká škoda nechat skici a obrazy jen tak ležet v šuplíku. Za tři roky studia se, myslím, každému ze studentů podařilo proniknout pod základy výtvarné práce a rozvíjet v sobě talent a nadání. Proto vám jejich díla představíme alespoň touto cestou.

Předkládáme ke zhlédnutí výsledky v podobě kreseb, akvarelů, akrylových a olejových maleb i grafik. Nutno ovšem říci, že to není konec. Výtvarné umění dokáže člověka pohltit a s každým zdařile dokončeným obrazem ukazuje se nová neprozkoumaná cesta a s ní i touha vytvořit obraz další.

Nahlédněte do tvůrčího procesu. Vítejte v 1.části online galerie!

Tereza Svatošová, lektorka

Prohlédněte si také 2. část online výstavy.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.