Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Závěrečné vystoupení LDO

Dne 20. 5. 2022 se uskutečnilo vystoupení všech žáků Literárně – dramatického oboru v klubovém prostoru divadla „12“ při DJM. Představili se žáci všech věkových kategorií od nejmenších přípravek, mladší a starší žáci až po posluchače Akademie III. věku. Poprvé se na jevišti ve svém debutu uvedly žákyně p. uč. Lady Bělaškové se svými improvizačními etudami, které zaujaly svou přirozenou hravostí a bezprostředností.

Mladší žáci ze třídy p. uč. Ludmily Forétkové připravili hravé pásmo s tématem „Máme rádi zvířata“, plné známých písniček, tanečků a krátkých básniček o různých zvířátkách. V sólovém výstupu se představila žákyně B. Vašíčková se svým přijímačkovým textem, se kterým se letos úspěšně dostala na DAMU v Praze, kde bude dále pokračovat ve studiu herectví. Starší žáci s velkou energií a nasazením odehráli úryvek z muzikálu „Výtečníci“, ve kterém předvedli své herecké, pěvecké i taneční schopnosti.

Závěr vystoupení pak patřil posluchačům Akademie III. věku, kteří velmi zdařile interpretovali básně a verše vážné i nevážné s velkou citlivostí a přesvědčivostí. Odvážně se pustili i do pantomimického ztvárnění známé lidové písničky formou jednoduchého videoklipu, kdy sólisté pohybem vyjadřovali příběh písně a ostatní vytvářeli hudební podkres a celkovou atmosféru. A na závěr opět všichni posluchači Akademie společně zahráli komediální scénku, která příjemně pobavila. Vystoupení celého dramatického oddělení se setkalo s velmi příznivým diváckým ohlasem a úspěšně tak zakončilo umělecké studium v tomto školním roce.