Závěrečné vystoupení LDO

Dne 20. 5. 2022 se uskutečnilo vystoupení všech žáků Literárně – dramatického oboru v klubovém prostoru divadla „12“ při DJM. Představili se žáci všech věkových kategorií od nejmenších přípravek, mladší a starší žáci až po posluchače Akademie III. věku. Poprvé se na jevišti ve svém debutu uvedly žákyně p. uč. Lady Bělaškové se svými improvizačními etudami, které zaujaly svou přirozenou hravostí a bezprostředností.

Mladší žáci ze třídy p. uč. Ludmily Forétkové připravili hravé pásmo s tématem „Máme rádi zvířata“, plné známých písniček, tanečků a krátkých básniček o různých zvířátkách. V sólovém výstupu se představila žákyně B. Vašíčková se svým přijímačkovým textem, se kterým se letos úspěšně dostala na DAMU v Praze, kde bude dále pokračovat ve studiu herectví. Starší žáci s velkou energií a nasazením odehráli úryvek z muzikálu „Výtečníci“, ve kterém předvedli své herecké, pěvecké i taneční schopnosti.

Závěr vystoupení pak patřil posluchačům Akademie III. věku, kteří velmi zdařile interpretovali básně a verše vážné i nevážné s velkou citlivostí a přesvědčivostí. Odvážně se pustili i do pantomimického ztvárnění známé lidové písničky formou jednoduchého videoklipu, kdy sólisté pohybem vyjadřovali příběh písně a ostatní vytvářeli hudební podkres a celkovou atmosféru. A na závěr opět všichni posluchači Akademie společně zahráli komediální scénku, která příjemně pobavila. Vystoupení celého dramatického oddělení se setkalo s velmi příznivým diváckým ohlasem a úspěšně tak zakončilo umělecké studium v tomto školním roce.