Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Zlaté a stříbrné pásmo pro výtvarný obor

V mezinárodní výtvarné soutěži ONLINE, která proběhla v Základní umělecké škole Zdeňka Buriana v Kopřivnici, získaly skvělá umístění 2 žákyně našeho výtvarného oboru. Práce s hudebním motivem nebo inspirované hudbou jim přinesly vítězství v podobě zlatého a stříbrného pásma.

Zlaté pásmo: EMA MICHELOVÁ I. kategorie (ze třídy Bc. Veroniky Čašové) Stříbrné pásmo: KATEŘINA JEŘÁBKOVÁ II. kategorie (ze třídy Mgr. Evy Pilařové)

Virtuální výstava oceněných prací je umístěna na stránkách www.zuszb.cz

Oběma našim žákyním srdečně blahopřejeme k úspěchu!