Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Zprávičky z Marhulky – velikonoční

Vážení a milí rodiče, žáci, milí akademici a příznivci školy, milé kolegyně a milí kolegové,

ZELENÝ ČTVRTEK🌿je dnem, který otevírá Triduum, největší a jedinečné svátky v křesťanů v roce. Je dnem, kdy během několika málo hodin můžeme sledovat výraz Kristovy lásky, která zcela přesahuje smrt. Skutky lásky, odpuštění, pokory a smíření🌿.

Je dnem, kdy si připomínáme svátosti, které nám dal před 2000 lety samotný Kristus a ve kterých eminentně a zcela nenahraditelně působí i dnes, a to všem vnějším okolnostem i bolestem a nejednotnosti církve a rozdělení křesťanů i světa navzdory🌿.

Vážení, přeji Vám všem co nejpohodověji strávený velikonoční čas.
Pavla Kovalová, ředitelka

Pro odreagování a lepší náladu vám nabízím vzpomínku na koncert k nedožitým osmdesátinám hudebního skladatele Karla Svobody, který se odehrál vloni v domě U Kamenného zvonu a který připravilo hudební Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu ve spolupráci s našimi základními uměleckými školami a Konzervatoří J. Deyla v Praze.

Pojďme se přenést do krásné atmosféry koncertu. Kromě klavíristy Ivo Kahánka nebo ředitele ČF Davida Marečka si zahrálo trio lesních rohů, malí i velcí muzikanti a jejich pedagogové z celého Česka a studenti z konzervatoře Jana Deyla. Slovem provázela Naděžda Hávová.


Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.