Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Organizace Patron dětí Nadace Sirius nabízí finanční pomoc pro děti

Vážení rodiče,

jménem charitativního projektu Patron dětí Nadace Sirius, si Vás touto cestou dovoluji oslovit s nabídkou finanční pomoci pro děti z celé České republiky.

Pokud spadáte do jedné, z níže uvedených skupin, a potřebujete finanční pomoc, prosím, neváhejte se obrátit na naši nadaci. Velmi rádi Vám pomůžeme.

1. Houževnaté děti z rodin tzv. střední třídy. Jedná se o děti, pro které jsou koníčky a záliby vášní, které chtějí rozvíjet své schopnosti a dovednosti nad rámec finančních možností svých rodičů, kteří se při současném růstu životních nákladů mohou ocitnout před rozhodováním, zda zaplatit či nezaplatit svému dítěti další den hudebního kroužku nebo tréninku v týdnu, pořídit mu potřebné vybavení jako je hudební nástroj, výzbroj, výstroj apod. Tyto rodiny nejsou sociálně slabé, oba rodiče pracují, nicméně další výdaje na rozvoj svých dětí musí přeci jen zvažovat. Např. Anička by ráda chodila na hodiny klavíru 3x týdně, rodiče si mohou dovolit zaplatit pouze jednu hodinu týdně. Anička přitom nemusí být nutně nadaná na klavír, jen ji tato činnost prostě nesmírně baví.

2. Děti zdravotně znevýhodněné. Jsou to děti, kterým nepřálo v životě štěstí a pro svůj zdravý vývoj nutně potřebují nejrůznější zdravotní pomůcky a služby. Nemusí se jednat o dítě ze sociálně slabé rodiny neboť‘ víme, že finanční náklady na dlouhodobě opakované rehabilitace, ozdravné pobyty, terapie, nejrůznější druhy zdravotních pomůcek mohou velmi zatížit rodinný rozpočet. Mnohdy pak nezbývá ani na kvalitní rozvoj zdravého sourozence.

3. Děti ze sociálně slabých rodin. Jedná se o děti z rodin, které se díky různým životním okolnostem nyní nachází v tíživé životní situaci. Sociálně slabá rodina je často ta, která potřebuje pomoc okolí. Nejčastěji v podobě sociálních dávek nebo služeb, poradenství v oblasti péče o děti či jinou pomoc při zvládání náročné situace. Rodiče těchto dětí jsou většinou samoživitelé, nebo nemohou dlouhodobě sehnat práci, a tak si nemohou pro své dítě dovolit nejen zaplacení školních a mimoškolních aktivit, ale ani školních obědů, školného, věcí jako jsou základní školní pomůcky a potřeby apod.

Každý měsíc pomůžeme až 400 dětem. Jak si vedeme po dobu 5 let naší činnosti můžete sledovat online zde : https://patrondeti.cz/vysledky.

Finanční pomoc uskutečňujeme prostřednictvím online sbírek, které zveřejňujeme adresně nebo anonymně, dle přání rodiče, na našich stránkách www.patrondeti.cz.

O pomoc si u nás může zažádat každý, poskytujeme ji nicméně pouze těm, kteří ji skutečně potřebují. Je to především z důvodu ochrany darů našich dárců a poctivých žadatelů. Proto jsou všechny žádosti velmi pečlivě kontrolovány oddělením risku.

Na pomoc dětem jde 100% získaných darů. Peníze do rodiny nezasíláme, ale pořizujeme za ně potřebné věci nebo služby přímo od dodavatele.

Pro všechny žadatele platí ty samé podmínky pro přijetí do našeho programu pomoci:

1. Každý příběh dítěte musí mít tzv. Patrona – osobu, která rodinu velmi dobře zná a může nám potvrdit, že rodina dar, o který žádá, skutečně potřebuje. Je to většinou učitel, doktor, sociální pracovník, trenér, nebo vedoucí zájmového kroužku.

2. Každý zákonný zástupce dítěte musí na jedno dítě vyplnit jednu žádost. Krom doložení dokladů je především velmi důležité popsat v kolonce příběh dítěte situaci, ve které se rodina nachází a proč si o dar žádá. V případě houževnatých dětí nás zajímá zejména:

· jak dlouho se dítě sportu aktivitě věnuje,

· čeho by chtělo dosáhnout,

· jaké má případné úspěchy,

· zda má i nějaké další sportovní aktivity, nebo koníčky apod.

V čem dítěti rozšíření stávající aktivity pomůže.

3. Rodina si na každé dítě může požádat o pomoc každý rok až 4x, bez ohledu výši daru.

4. Pro efektivnější zpracování žádostí preferujeme žádosti týkající se služeb na celý rok. Např. obědy na celý školní rok, kroužek na celý kalendářní rok apod.

Pokud jsem Vám zaslala až příliš detailních informací, prosím, neváhejte se na mě obrátit, ráda s Vámi vše projdu osobně.

Přeji Vám příjemný den a těším se případně na spolupráci,

Mgr. Edita Mrkousová,

Výkonná ředitelka