Organizace sboru – jednotlivé složky

1. Hudebně-pohybová přípravka I B 

Ostravský dětský sbor - Skřivánci - ZUŠ E. Marhuly
 • děti předškolního a ml. školního věku 5–7 let
 • sbormistryně: Mgr. Eva Polášková
 • zkouška 1x týdně – ST 17:00-18:07

Děti navštěvující hudebně pohybovou přípravku, kterým říkáme „SKŘIVÁNCI“, každoročně vystupují na komponovaném večeru se svými kamarády z přípravných oddělení tanečního a dramatického oboru – v minulých letech „Mikulášské mecheche“, „Putování za sněhovou vločkou“. Zároveň jsou součástí jarního a vánočního celosborového koncertu, open-air koncertu „Za plotem“ na konci sezóny a příležitostně vystupují na akcích ZUŠ.

2. přípravné oddělení SLAVÍCI

Ostravský dětský sbor - Slavíci - ZUŠ E. Marhuly
 • děti ve věku 7–9 let
 • sbormistryně – Mgr. Eva Polášková
 • zkouška 1x týdně – ST 15:15–16:45

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení sboru, open-air koncertu „Za plotem“ a zúčastňují se příležitostných vystoupení pořádaných ZUŠ. Společně s Kosy absolvují pracovní soustředění. Účastní se regionálních sborových přehlídek a soutěží.

3. přípravné oddělení KOSI

Ostravský dětský sbor - Kosi - ZUŠ E. Marhuly
 • děti ve věku 9–12 let, dle hlasové vyspělosti mohou postoupit do hl. sboru dříve
 • sbormistr: Jakub Šatný
 • zkouška 2x týdně – ÚT 15:30 – 17:00, ČT 16:20 – 17:05

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení sboru, na open-air koncertě „Za plotem, spolupracují se souborem bicích nástrojů Bum bum band junior, pravidelně se zúčastňují benefičních koncertu Diecézní charity ostravsko-opavské a vystoupení v rámci koncertů ZUŠ. Absolvují pracovní soustředění, ať už sami či s hlavním sborem.

Hlavní sbor

 • děti ve věku 10–18 let
 • sbormistr: Jakub Šatný
 • zkoušky:  ÚT a ČT – 17:10-18:40
 • mimořádné zkoušky před vystoupením

Pravidelně vystupuje na jarním a vánočním koncertě všech oddělení sboru, na open air koncertě „Za plotem“. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava a tělesy regionu. Zúčastňuje se příležitostných vystoupení v Ostravě a jejím okolí. Tradicí se již stala účast sboru na zahraničních a domácích festivalech a soutěžích, např. Světlo pro Lidice aj. Během roku pravidelně organizuje pracovní soustředění.

2. Absolventský koncert

2. Absolventský koncert