Organizace sboru – jednotlivé složky

1. přípravné oddělení SKŘIVÁNCI

Ostravský dětský sbor - Skřivánci - ZUŠ E. Marhuly
 • děti předškolního věku 5–7 let
 • sbormistryně: Mgr. Eva Polášková
 • zkouška 1x týdně – ST 16:50–17:55

Každoročně vystupují na komponovaném večeru se svými kamarády z přípravných oddělení tanečního a dramatického oboru – v minulých letech „Mikulášské mecheche“, „Putování za sněhovou vločkou“. Zároveň jsou součástí jarního a vánočního celosborového koncertu a příležitostně vystupují na akcích ZUŠ.

2. přípravné oddělení SLAVÍCI

Ostravský dětský sbor - Slavíci - ZUŠ E. Marhuly
 • děti ve věku 7–8 let
 • sbormistryně – Mgr. Eva Polášková
 • zkouška 1x týdně – ST 15:15–16:45

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení sboru a zúčastňují se příležitostných vystoupení pořádaných ZUŠ. Společně s Kosy a Chlapeckým sborem absolvují pracovní soustředění.

3. přípravné oddělení KOSI

Ostravský dětský sbor - Kosi - ZUŠ E. Marhuly
 • děti ve věku 8–10 let
 • sbormistryně:  Mgr. Eva Polášková
 • zkouška  1x týdně – ÚT 15:30–17:00

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení sboru, zúčastňují se příležitostných vystoupení v rámci koncertů ZUŠ. Společně s Chlapeckým sborem absolvují pracovní soustředění.

Chlapecký sbor

Chlapecký sbor - ZUŠ Marhuly Ostrava
 • chlapci věku 8–18 let
 • sbormistryně:  Mgr. Eva Polášková
 • zkouška  1x týdně – ÚT 17:10–17:55

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení sboru, zúčastňují se příležitostných vystoupení v rámci koncertů ZUŠ. Společně s Kosy absolvují pracovní soustředění.

Hlavní sbor

Ostravský dětský sbor - ZUŠ E. Marhuly
 • děti ve věku 10–18 let
 • sbormistr: dr. Jan Mlčoch
 • zkoušky:  PO – dělené , ČT – celosborová
 • mimořádné zkoušky před vystoupením

Pravidelně vystupuje na jarním a vánočním koncertě všech oddělení sboru, na abonentních koncertech Janáčkovy filharmonie a koncertech Svatováclavského hudebního festivalu. Zúčastňuje se příležitostných vystoupení v Ostravě a jejím okolí. Tradicí se již stala účast sboru na zahraničních a domácích festivalech a soutěžích. Pravidelně organizuje během roku pracovní soustředění.

X