Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Lesní roh

Lesní roh je žesťový hudební nástroj s kónickou trubicí, pevné místo v orchestrech má již od 18. století.

Vyvinul se z loveckých nástrojů používaných pro hraní fanfár a signálů při lovu zvěře. Přibližně od roku 1814 je opatřován ventily, což umožňuje hrát celý chromatický rozsah tónů.

Má charakteristický stočený tvar, zvuková trubice má délku přes 4 metry a je zakončena širokým ozvučníkem. Při hře se drží ozvučníkem vpravo dolů: pravá ruka jej podpírá zevnitř; proto má lesní roh ventilovou soustavu (se čtyřmi ventily) uzpůsobenou pro levou ruku, na rozdíl od většiny ostatních žesťových nástrojů. Jeho tónový rozsah jsou čtyři oktávy i více, podle zdatnosti hráče. V současnosti nejpoužívanější jsou dvojité lesní rohy (viz obrázek), které v sobě integrují roh v F ladění a roh v ladění o kvartu výše, v B; hráč je může měnit pomocí čtvrté klapky ovládané palcem. Tento systém rozšiřuje tónový rozsah nástroje a umožňuje jistější hraní ve vyšších polohách.

Jaké skladby se na lesní roh hrají

Na lesní roh se hraje jak ve všech typech orchestrů a komorních uskupeních, ale samozřejmě i sólově. Mezi slavné autory, kteří komponovali zásadní sólovou literaturu pro lesní roh, patří například Mozart, Haydn, Rossler-Rosetti, Stich Punto, Strauss, Hindemith a další autoři. https://www.youtube.com/watch?v=d07n9cvsAss

Lesní roh se využívá i v populární hudbě, do svých písniček ho použili kapely Beatles a Rolling Stones.

Žáci hrají sólově i rámci hudebních seskupení.

První 3 roky se žáci věnují především hře sólové. Učí se správnému držení nástroje a osvojují si základní techniky hry. Od 4. ročníku hrají i v komorních seskupeních či souborech (např. duo, trio, kombinace s dalšími nástroji) nebo v souboru či kapelách. V komorní a souborové hře se žáci učí nejen souhře a společné interpretaci hudebního díla, ale také vzájemnému respektu, zodpovědnosti a spolupráci.

I. stupeň studia trvá 7 let.

II. stupeň trvá 4 roky a oba jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného či interního absolventského koncertu.

Jak často probíhá výuka a které předměty žák navštěvuje

Výuka hry na lesní roh probíhá 1x týdně v délce 45 minut. Kromě individuální výuky hry na lesní roh navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku také kolektivní výuku předmětu Nauka o hudbě, rovněž 1x týdně 45 minut. Tento předmět je možné absolvovat i v rámci předmětu Sborový zpěv, jehož součástí je i nauka o hudbě. Od 4. ročníku hrají žáci také v komorních seskupeních a souborech, opět 1x týdně 45 minut.

Pro zábavu i jako příprava pro budoucí profesionální hudebníky

Podporujeme a prohlubujeme zájem žáků o hudbu a hru na nástroj. Klademe si za cíl, aby je hudba provázela i po absolvování studia na naší škole. Ať už jako hudební amatéry, kteří si zahrají jen tak pro radost sebe a okolí, nebo jako profesionální hudebníky. V případě zájmu žáky připravujeme na soutěže, festivaly, přehlídky, ale i talentové zkoušky na konzervatoř. Kromě toho žáci vystupují na školních koncertech i mimoškolních akcích.

Zkušení učitelé i aktivně hrající umělci

Hru na lesní roh u nás učí pedagogové, kteří mají mnohaleté zkušenosti. A to nejen jako učitelé na základní umělecké škole nebo konzervatoři, ale také v roli pravidelně koncertujících hudebníků (např. sólově nebo v rámci hudebních seskupení).

Kolik stojí školné

Výši školného se stanovuje vždy na aktuální školní rok. Liší se také v závislosti na tom, zda u nás žák studuje pouze jeden, nebo více oborů.

Jak se přihlásit

Pokud jste zjistili, že lesní roh je přesně to, co pro vaše dítě hledáte, stačí už jen vyplnit elektronickou přihlášku. Nebo se k nám stavte a dáme vám přihlášku papírovou.