Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Už nyní můžete podávat přihlášku do oborů na ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit. Talentové zkoušky proběhnou od pondělí 27. do čtvrtku 30. května 2024 vždy od 14 do 17 hodin.

Violoncello

Hra na violoncello patří k nejnáročnějším interpretačním činnostem z hlediska mnohostranného nadání jedince: sluchové dispozice, hudební představivost, motorická dispozice, z hlediska koordinace velmi náročná odlišná práce pravé a levé ruky.

Co je violoncello?

Violoncello se řadí mezi smyčcové strunné nástroje a hovorově se často nazývá také jako cello. Patří mezi nástroje s dlouhou historií – první zmínky o něm pochází už z období kolem roku 1 600. Napsáno pro něj bylo mnoho skladeb téměř všemi významnými skladateli.
Je typické tím, že se na něj hraje vsedě. Je o něco větší než housle, ale menší než kontrabas. Nejčastěji se s ním setkáme v klasické hudbě, kde je součástí komorních a symfonických orchestrů, funguje také ale jako sólový nástroj. Setkat se s ním můžeme i v jiných žánrech. Jednotlivá cella se liší kvalitou zpracování, materiálem a velikostí. 

Jak vybrat velikost violoncella?
Důležitým parametrem při výběru je velikost violoncella. Ta se odvíjí především od věku hráče. Violoncello 1/4 je vhodné pro nejmenší hudebníky, kteří s hrou na tento hudební nástroj začínají.
Mírně pokročilí violoncellisté přechází na velikosti 1/2 až 3/4. Cello o velikosti 1/2 je přitom velikostně vhodné pro děti ve věku kolem 9 let.
Violoncello o velikosti 4/4 je určeno pro zkušené teenagery a dospělé hráče.
Setkat se můžeme i s atypickou velikostí 7/8. Takové cello se označuje také jako dámské violoncello.
Existuje violoncello pro samouky?
Violoncello pro samouky a začátečníky dětského či dospělého věku neexistuje. Stejně jako na ostatní strunné smyčcové nástroje je i hra na violoncello poměrně náročná a chvíli potrvá, než se naučíte hrát a osvojíte si správnou techniku. Hra pro samouky může být náročná, ale ne nemožná. Největším pomocníkem jsou učebnice hry na violoncello a samozřejmě i noty.
Z jakých materiálů může být cello vyrobeno?
Naprostá většina částí violoncella je vyrobena ze dřeva, které doplňuje kov či plast. Setkat se nejčastěji můžete se smrkovým, javorovým, ebenovým, třešňovým či palisandrovým dřevem, přičemž jednotlivé části cella bývají většinou vyrobeny z rozdílných materiálů.