Přijímáme přihlášky ke studiu na ZUŠ Eduarda Marhuly

Stále přijímáme žáky do všech oborů na naší ZUŠ Eduarda Marhuly. Učíme hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor.
Podrobnější informace najdete v jednotlivých sekcích na našich webových stránkách. Přihlášku najdete v sekci Jak se přihlásit.

Těšíme se na vás i během června vždy od 14 do 17 hodin na hlavní budově ZUŠ - ulice Hudební 6.

Jak se přihlásit

Vážení rodiče,

velmi nás těší Váš zájem o vzdělávání v Základní umělecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách. Naší snahou je co nejvíce zjednodušit proces přijímacího řízení, a proto jsme pro Vás připravili podávání přihlášek ke studiu v ZUŠ elektronickou formou.

Talentové zkoušky probíhají i během června, vždy od 14 do 17 hodin v hlavní budově školy na adrese Hudební 596/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Pro urychlení procesu, prosím, vyplňte online přihlášku.

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizace, Hudební 596/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde

INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY DO ZUŠ Eduarda Marhuly

Vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Eduarda Marhuly. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny jsou zveřejněny na webu školy, a také s ohledem na kapacitu školy. V přijímacím řízení se mj. zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. (podle § 2, Vyhlášky č. 71/2005 Sb., O základním uměleckém vzdělávání).

Při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.

Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. Rodné číslo žáka je údaj povinný pro školní matriku.

Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním online přihlášky prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení nebo vyplňování online přihlášky prosím kontaktujte sekretariát školy (tel. +420 596 620 282 nebo skola@zusmarhory.cz)

POŽADAVKY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

HUDEBNÍ OBOR   Rytmické předpoklady – vytleská rytmus známé písně, zopakuje předvedený rytmický motiv. Sluchové předpoklady – zopakuje předzpívaný (zahraný) tón, zazpívá jednoduchou píseň. Fyzické předpoklady pro hru na vybraný hudební nástroj nebo zpěv.
VÝTVARNÝ OBOR   Sociální zralost, výtvarné cítění a myšlení žáka, znalost výtvarného projevu (schopnost ztvárnit figuru, portrét, přírodu, pohyb, děj), ukázka domácí práce výhodou.
TANEČNÍ OBOR   Sociální zralost, zazpívání jednoduché písně, zopakování slyšeného jednoduchého rytmu, přirozený běh a chůze po kruhu, volný pohyb po prostoru.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Sociální zralost, zopakování jednoduchého textu, předvedení volného pohybu v prostoru, zazpívání jednoduché písně.  

Ve víru rytmů XXI.

Ve víru rytmů XXI.